Bảo Việt Quảng Bình từ chối bồi thường thiệt hại và “thách” khách hàng kiện ra tòa!

0
6379

Về việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá QB 93192 TS do anh Phạm Ngọc Cường, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch làm chủ, Báo Quảng Bình đã có bài phản ánh trên số báo ra ngày 20-6-2018. Mới đây Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã có văn bản số 321/BVQB/KD3 do ông Trần Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc phụ trách ký ngày 27-6-2018, gửi các ngành chức năng liên quan đến tổn thất đối với tàu cá QB 93192 TS.

Theo văn bản trả lời của Công ty Bảo Việt Quảng Bình, thì công ty và ông Phạm Ngọc Hoàng, chủ tàu cá QB 93192TS có địa chỉ tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) ký hợp đồng bảo hiểm tàu cá thương mại số QBI.D0.06.TC.17.HĐ 199 E92 ngày 22-6-2017.

Luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng luật sư Hướng Dương, người đang bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Ngọc Cường trình bày sự việc với phóng viên.
Luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng luật sư Hướng Dương, người đang bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Ngọc Cường trình bày sự việc với phóng viên.

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng Công ty Bảo Việt, cụ thể: Luật Dân sự, Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy tắc bảo hiểm thân tàu cá ban hành theo Quyết định số 5373/QĐ-BHBV ngày 16-11-2016 của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt; các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thân tàu cá.

Quá trình thực hiện hợp đồng QBI.D0.06.TC.17.HĐ 199 E92, chủ tàu cá QB 93192TS không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết tại điều 2 của hợp đồng bảo hiểm. Ngày 8-1-2018, tàu cá QB 93192TS bị tàu hàng Hùng Khánh 86 đâm chìm tại vùng biển Quảng Bình.

Sau khi tai nạn xảy ra, Bảo Việt Quảng Bình đã cử cán bộ phối hợp với các ban ngành liên quan để hỗ trợ, hướng dẫn chủ tàu thực hiện các thủ tục đòi tàu Hùng Khánh 86 bồi thường tổn thất…

Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm và các quy định của pháp luật, Công ty Bảo Việt Quảng Bình từ chối bồi thường tổn thất thân tàu cá QB 93192TS, do chủ tàu không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết tại điều 2 của hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp nếu chủ tàu không chấp nhận theo hướng giải quyết của Công ty Bảo Việt Quảng Bình, chủ tàu có quyền khởi kiện ra Tòa kinh tế, TAND tỉnh Quảng Bình để giải quyết theo quy định tại điều 5 của hợp đồng bảo hiểm và các quy định của pháp luật…

Sau khi có văn bản trả lời của từ phía Công ty Bảo Việt Quảng Bình, luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng luật sư Hướng Dương, người đang bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Ngọc Cường cho rằng, trước đây tàu cá QB 93192TS (chủ tàu là Phạm Ngọc Hoàng) và Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã ký hợp đồng bảo hiểm tàu cá số QBI.D0.06.TC.17.HĐ 199 E92 và hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22-6-2017 đến ngày 22-6-2018. Anh Phạm Ngọc Hoàng đã nộp phí bảo hiểm kỳ 1.

Ngày 5-9-2017, anh Phạm Ngọc Hoàng đã lập hợp đồng chuyển nhượng tàu cá QB 93192TS cho anh Phạm Ngọc Cường, hợp đồng được xác lập tại UBND xã Cảnh Dương (Quảng Trạch).

Đến ngày 20-9-2017, tàu cá QB 93192TS do anh Phạm Ngọc Cường làm chủ đã được Công ty Bảo Việt Quảng Bình cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá số 363 với giá trị bảo hiểm là 3 tỷ đồng, thời hạn bảo hiểm từ 8 giờ ngày 21-6-2017 đến 8 giờ ngày 21-6-2018, đây chính là bằng chứng pháp lý làm căn cứ để tàu cá QB 93192TS được bồi thường theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sau khi tàu cá QB 93192TS bị tai nạn…

Công ty Bảo Việt Quảng Bình bị “tố” có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường đối với khách hàng.
Công ty Bảo Việt Quảng Bình bị “tố” có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường đối với khách hàng.

Luật sư Tâm cũng nhận định rằng, trước khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá cho anh Phạm Ngọc Cường Công ty Bảo Việt Quảng Bình  không thực hiện việc thanh lý hợp đồng đã ký với anh Phạm Ngọc Hoàng, sai sót này thuộc trách nhiệm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình…

Trước đó, theo phản ánh của anh Phạm Ngọc Cường (chủ tàu cá QB 93192 TS), xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá của anh; Công ty Bảo Việt Quảng Bình không trao hợp đồng bảo hiểm để gia đình anh thực hiện theo hợp đồng; gia đình anh chưa nhận được thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá lần 2 của Công ty Bảo Việt Quảng Bình; thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 và thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm thân tàu cá của tàu QB 93192 TS trong cùng một ngày có gì đó không minh bạch

Nhóm P.V Bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here