Wednesday, April 25, 2018

Thành phố Đồng Hới: Thị trường hải sản tấp nập trở lại

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, thời gian qua, người tiêu dùng ở thành phố Đồng...
Nuôi cá lồng trên sông Son là hướng phát triển kinh tế ổn định của nhiều người dân xã Sơn Trạch, Bố Trạch.

Nuôi cá lồng trên sông Son: Một hướng phát triển kinh tế

Với tổng cộng 345 hộ nuôi cá lồng/435 lồng cá, nghề nuôi cá lồng trên sông Son được xem là hướng phát triển kinh...

Lưu tâm