Quảng Bình có ý kiến về việc thu phí tuyến du lịch hang Va – hang nước Nứt

0
1654

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định giữ nguyên mức phí phải nộp của đơn vị khai thác tuyến du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt.

Ngày 10/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Thông báo số 346/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn về một số nội dung liên quan đến việc thu phí của các tuyến du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Thông báo cho biết, ngày 08/02/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn về một số nội dung liên quan đến việc thu phí của các tuyến du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị: Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công ty TNHH MTV Oxalis, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng kết luận, về một số khoản thu từ các tuyến du lịch trên địa bàn do Ban Quản lý Vườn Quốc gia quản lý, đối với các tuyến du lịch đã có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, việc điều chỉnh (nếu có) các khoản phải nộp của đơn vị khai thác tuyến phải do UBND tỉnh quyết định. Trong quá trình triển khai, nếu thấy chưa phù hợp, Ban Quản lý Vườn Quốc gia phải phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định, không được tự ý quyết định, ảnh hưởng đến sự ổn định của các đơn vị du lịch.

hang-va
Hang Va

Đối với tiền dịch vụ môi trường rừng của các tuyến du lịch thuộc quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia, giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia đề xuất, các ngành liên quan tham mưu thẩm định trình UBND tỉnh quyết định trong quyết định phê duyệt Đề án. Giao Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác thu, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng và các khoản thu khác đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đối với tuyến du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt”, giữ nguyên mức phải nộp của đơn vị khai thác tuyến theo mức quy định tại Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh (trong đó đã bao gồm phí tham quan, dịch vụ môi trường rừng và các chi phí liên quan khác. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ cụ thể các chi phí liên quan (dịch vụ môi trường rừng, quản lý, giám sát…) trong số tiền 50% được trích lại cho đơn vị từ phí tham quan đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/02/2017. Về đơn vị khai thác, giao Công ty TNHH MTV Oxalis tiếp tục khai thác theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh.

Đối với các tuyến du lịch mới, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Du lịch, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tham mưu UBND tỉnh quy định rõ các khoản thu, mức thu cụ thể, phần trích lại cho đơn vị quản lý… theo nguyên tắc đảm bảo được sự ổn định để thực hiện lâu dài.

Đồng thời, giao Sở Du lịch nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong quý II/2017.

Trước đó, đầu tháng 2/2017, Công ty lữ hành quốc tế Oxalis thông báo về việc đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đóng cửa tuyến du lịch khám phá Hang Va bắt đầu từ tháng 5 năm 2017. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do phía Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tăng phí tham quan và dịch vụ môi trường rừng và giám sát của kiểm lâm trong năm 2017, khiến cho doanh nghiệp này lo ngại kinh doanh không có lời, thậm chí không thể thu hồi vốn đã đầu tư ban đầu. Cụ thể, theo hợp đồng đã có trước đây, phí tham quan và dịch vụ môi trường rừng trọn gói mà công ty nộp cho vườn là 1 triệu đồng và 200.000 đồng phí giám sát của kiểm lâm. Tổng cộng 1,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 24/01/2017, công ty nhận được công văn của Vườn về việc nâng tiền phí tham quan lên 1 triệu đồng, phí dịch vụ môi trường rừng 600.000 đồng và phí giám sát của kiểm lâm 200.000 đồng. Tổng cộng 1,8 triệu đồng. Với mức tăng thêm 600.000 đồng này, công ty Oxalis cho rằng, doanh nghiệp kinh doanh sẽ bị lỗ và không thể thu hồi vốn đã đầu tư ban đầu./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here