Tuesday, July 16, 2019
quang binh, tin tuc quang binh

“Bê tặc” oanh tạc vùng Quảng Thuận

Quảng Bình - "Cũng như ngày thường, tôi thả bò mẹ và bò con trên cánh đồng Vạn, ở gần Trạm thu phí cầu...

Lưu tâm