Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thông tin trong xây dựng nông thôn mới

0
99


Ngày 3/12, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thông tin trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành Thông tin và Truyền thông đã có nhiều đóng góp quan trọng vào đời sống kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, miền núi, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân. Đặc biệt, đã rút ngắn, giảm bớt khoảng cách hưởng thụ thông tin của người dân khu vực vùng sâu, vùng khó khăn.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh.

Đến nay, đã có 117/136 đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, đạt 86%. Công tác thông tin truyền thông đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển mạnh, rộng khắp trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó hệ thống phần mềm dùng chung đã được Sở thông tin và Truyền thông triển khai cài đặt tại 157/159 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 8.1, 8.2, 8.3 đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 8.4 ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử.

 Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here