Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng

0
12


Năm 2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Bình đã triển khai thực hiện các chỉ đạo, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước nhằm đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế; phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch; đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Đến cuối tháng 12/2020, tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 47.690 tỷ đồng, tăng 11,9% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so đầu năm.

Đến cuối tháng 12/2020, tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng


trên địa bàn tỉnh QB tăng 11,9% so với đầu năm.

Năm 2021, Quảng Bình tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống và hoạt động có hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tích cực huy động nguồn vốn để cho vay có hiệu quả; cung ứng vốn tín dụng kịp thời; tiếp tục giảm lãi suất cho vay; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến; ngành Ngân hàng phối hợp với các sở, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy lùi nạn tín dụng đen. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu. Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng cho các người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh và các đợt mưa lũ lịch sử năm 2020.

Theo QBTV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here