Ban hành Đề án thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

0
14523

Nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị trí của du lịch đối với phát triển kinh tế – xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, ngày 03/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 838/ĐA-UBND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đồng thời chuyển Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch về Sở Du lịch. Với mục tiêu là tập trung công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Sở Du lịch triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quản lý về du lịch hoạt động chuyên nghiệp; khai thác hiệu quả, bền vững các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh, tạo sự hấp dẫn về du lịch, dịch vụ để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Với loại hình là tổ chức hành chính, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Du lịch Quảng Bình có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cơ quan có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh cũng như hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh việc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh văn bản liên quan về du lịch, Sở có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện những biện pháp phòng, chống, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch; thẩm định, tham gia thẩm định dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch trên địa bàn; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Mặt khác, cơ quan cũng có quyền hạn trong việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh cùng những nhiệm vụ liên quan về du lịch khác.

Theo baomoi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Notice: amp_has_paired_endpoint was called incorrectly. Function called while AMP is disabled via `amp_is_enabled` filter. The service ID "paired_routing" is not recognized and cannot be retrieved. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.1.1.) in /home/qbtoday/domains/quangbinhtoday.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5777