Saturday, May 15, 2021

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 31/3, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Sáng ngày 1/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 6/4, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế cần ưu tiên làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tăng cường công tác...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 7/4, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 8/4, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị để đánh giá hoạt động của...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 8/4, đồng chí Vũ Đại Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra tình hình dịch bệnh viêm...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Chiều ngày 16/3, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cổ phần...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Sáng ngày 17/3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch...

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Sáng ngày 19/3, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực...

Lưu tâm