Các khách sạn tại Quảng Bình

0
9042

Để giúp du khách đến Quảng Bình cũng như người địa phương Quảng Bình có thể tìm cho mình 1 chổ trú chân khi tới Quảng Bình. BBT Quảng Bình Today tổng hợp các nhà nghĩ, khách sạn trên địa bàn Quảng Bình cho du khách tiện theo dõi. Quý vị có thể xem chi tiết các khách sạn quảng bình tại website du lịch Quảng Bình : www.quangbinhtravel.vn
du lich quang binh

Khu nghỉ mát cao cấp Sun Spa Resort ««««
Địa chỉ: Mỹ Cảnh – Bảo Ninh – TP Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3842 999 Fax: (052) 3842 555

Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình ««««
Địa chỉ: Số 20 Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 276 Fax: (052) 3822 404

Khách sạn 8/3 ««
Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 888 Fax: (052) 3823 766

Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ ««
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 369 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ ««
Địa chỉ: Số 16 – Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 835 Fax: (052) 3827 684

Khách sạn Phong Nha ««
Địa chỉ: Số 05 Trường Pháp – TP.Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 971 Fax: (052) 3824 973

Khách sạn Phương Nam ««
Địa chỉ: 10 Quang Trung – Thành Phố Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 390 Fax: (052) 3512 721

Khách sạn Phú Quý ««
Địa chỉ: Thôn Nam Phú – Quang Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 521

Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng «
Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 063

Khách sạn Hoàng Linh «
Địa chỉ: Tiểu Khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 608

Khách sạn Hoàng Nhật Anh «
Địa chỉ: Số 28 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 509

Khách sạn Hương Giang II «
Địa chỉ: Mạc Đĩnh Chi – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 595

Khách sạn Hữu Nghị «
Địa chỉ: Số 22 Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 814

Khách sạn Tân Bình «
Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3843 076

Khách sạn Thanh Phúc «
Địa chỉ: Số 242 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 774

Khách sạn LUXE
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3845 959

Khách sạn Anh Linh
Địa chỉ: 38 – Dương Văn An – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 297

Khách sạn Biển Nhật Lệ
Địa chỉ: Thôn Đông Phú – Quang Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 387

Khách sạn Bình Dương
Địa chỉ: 114 Dương Văn An – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 399

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 746

Khách sạn Diệu Linh
Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 429

Khách sạn Anh Linh2
Địa chỉ: Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 364

Khách sạn Đại Nam
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 386

Khách sạn Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 077

Khách sạn Đường sắt – Ga Đồng Hới
Địa chỉ: Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3838 904

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: 63 Phan Chu Trinh – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 888

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: Phường Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 692

Khách sạn Hải Long
Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 120

Khách sạn Hằng Nga
Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 175

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: 02 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 333

Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 831

Khách sạn Hoa Mai 2
Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Hải Thành- TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 746

Khách sạn Hoà Bình
Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 543

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: Tiểu khu 10 – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 517

Khách sạn Ban Mai
Địa chỉ: Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 755

Khách sạn Hoàng Mai
Địa chỉ: 42 Lê Quý Đôn – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 822

Khách sạn Hương Quỳnh
Địa chỉ: 18 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 011

Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: Tiểu khu 8 – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Hương Xuân
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 703

Khách sạn Kiến Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Kiều Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 108

Khách sạn Kim Liên
Địa chỉ: 02 Lê Văn Hưu – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 154

Khách sạn Kim Liên I
Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 073

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: Đường Trường Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 590

Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 277

Khách sạn Mỹ Hưng
Địa chỉ: Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 907

Khách sạn Mỹ Ngọc
Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 125

Khách sạn Mỹ Quang
Địa chỉ: 69 Trương Pháp – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 691

Khách sạn Năm Long
Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 581

Khách sạn Phi Trường
Địa chỉ: 190 Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 999

Khách sạn Sông Son
Địa chỉ: 30 Quang Trung – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 837

Khách sạn Tân Cương
Địa chỉ: 16A Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 589

Khách sạn Tân Cương 2
Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt – Đồng Phú – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3842 861

Khách sạn Tân Ngọc Ánh
Địa chỉ: Phú Thượng – Phú Hải – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 617

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 110

Khách sạn Thanh Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Du – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 462

Khách sạn Thành Mỹ
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn Thiên Long
Địa chỉ: 16 Quang Trung – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 519

Khách sạn Thuý Nga
Địa chỉ: 12 Quang Trung – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 865

Khách sạn Trường Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Đình – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 007

Khách sạn Tứ Quý
Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Hải Thành – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

(Website Quảng Bình)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Notice: amp_has_paired_endpoint was called incorrectly. Function called while AMP is disabled via `amp_is_enabled` filter. The service ID "paired_routing" is not recognized and cannot be retrieved. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.1.1.) in /home/qbtoday/domains/quangbinhtoday.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5777