Đánh giá tình hình xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ

0
10


Sáng ngày 15/9, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình, đảm bảo kết nối liên thông giữa Sở và UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành khác.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số lên Hệ thống thay thế văn bản giấy đạt 100%; cấp và sử dụng 13 chữ ký số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và gửi, nhận văn bản điện tử. Hệ thống một cửa điện tử cũng đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến đối với 65/65 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện tại, đã có 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được triển khai trên Hệ thống một cửa điện tử. Cùng với đó, Trang thông tin điện tử của Sở đã đăng tải 245 tin, bài cập nhật các hoạt động quản lý điều hành, thông tin quan trọng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sở đã chủ trì xây dựng đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng và áp dụng Hệ thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021”. Hệ thống đang được áp dụng chạy thử tại 05 đơn vị trực thuộc Sở. Ngoài ra, Sở cũng đã ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn như: báo cáo thuế, bảo hiểm xã hội, quyết toán ngành, quản lý thi đua – khen thưởng…

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần có hướng dẫn tự chấm điểm công tác xây dựng Chính quyền điện tử điểm cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra và kết luận đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tại các địa phương, đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành riêng rất hiệu quả, đầu tư hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử. Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tự chấm điểm và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here