Đồng chí Trần Văn Tuân được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019

0
4923

Ngày 24-12-2015, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016; hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và hiệp thương bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Năm 2015, Mặt trận các cấp không ngừng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả của các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên; công tác dân tộc, tôn giáo được tăng cường, phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015. Đây là những tiền đề quan trọng để Mặt trận các cấp tỉnh ta tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong những năm tiếp theo.
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác Mặt trận và chương trình phối hợp hành động mà Mặt trận các cấp đã đạt được trong năm 2015. Trong năm 2016, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên nâng cao nhận thức và chủ động sáng tạo, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, nâng cao tính đồng thuận và quyết tâm cao của toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khu dân cư, từng hộ dân.
Quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở vững vàng về chính trị, có tinh thần, trách nhiệm và gương mẫu thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước nhân dân và trở thành các hạt nhân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước…
Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 7 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, hiệp thương cử bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và hiệp thương bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019. Kết quả, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.
Nhân dịp này, hội nghị đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác cũng như trong công tác Mặt trận năm 2015.
Đ.V

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here