Hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020

0
28


Ngày 24/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Thời gian qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; công tác thi hành pháp luật đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ vào công tác truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Hợp tác về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính…  

Hội nghị cũng đã thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những kết quả về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật thời gian qua. Trên tinh thần thẳng thắn, Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tư pháp, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như: Bám sát nội dung định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn đinh, dễ tiếp cận; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể liên quan về đất đai, tài chính, lao động, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nội luật hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi, chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục…Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here