Ngành Thống kê triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

0
17


Bám sát các nghị quyết, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để cụ thể hóa, cung cấp thông tin với chất lượng ngày càng cao; tham mưu cho tỉnh, các địa phương triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 là chỉ đạo của đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành thống kê Quảng Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông kê được tổ chức vào chiều 8/1.

Năm 2020, ngành Thống kê Quảng Bình đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác thống kê được thực hiện trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

Cục đã thực hiện 32 cuộc điều tra thống kê trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều cuộc quy mô như: Cuộc điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra doanh nghiệp và cuộc điều tra đột xuất như: điều tra ảnh hưởng dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2021, Cục Thống kê Quảng Bình sẽ chủ động kết nối và thích ứng nâng cao hiệu quả công tác thống kê, tiếp tục đảm bảo thông tin thống kê kinh tế – xã hội định kỳ và đột xuất; thu thập thông tin đầy đủ, kịp thời; phối hợp tốt với các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác thống kê trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Kết quả xếp hạng thi đua của Cục Thống kê Quảng Bình đứng thứ 5 trong toàn quốc đã cho thấy nỗ lực vượt bậc của toàn ngành. Bước sang năm 2021, ngành Thống kê tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chất lượng; chủ động tham mưu cho tỉnh, các địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý số liệu; nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích và dự báo thống kê.

Dịp này, 4 tập thể và 7 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here