Phụ nữ Quảng Bình quyết tâm làm theo lời Bác

0
3652

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc hiện thực hóa Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với sự đồng lòng, chung sức của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng Quảng Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu mạnh.

Với phương châm làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội LHPN tỉnh đã tập trung vào các  nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tham gia xây dựng Hội vững mạnh…

Xác định tuyên truyền là công tác trọng tâm, Hội đã tập trung quán triệt sâu rộng các nội dung của cuộc vận động với các phong trào thi đua và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” do Trung ương Hội phát động từ nhiều năm qua.

Phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta tích cực đẩy mạnh.
Phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta tích cực đẩy mạnh.

Hội Phụ nữ các cấp thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác trong các kỳ sinh hoạt Hội, sinh hoạt CLB phụ nữ. Các buổi sinh hoạt được lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và các nhiệm vụ của hội… với hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức cho hội viên học tập các chuyên đề như “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội chú trọng việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, hội viên gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội.

Các cấp Hội Phụ nữ đã chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép vào phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; phong trào thi đua “Làm theo lời Bác, phụ nữ Quảng Bình thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… và các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, địa phương.

Hội Phụ nữ các cấp tổ chức cho các cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua; đưa tiêu chí học tập và làm theo tấm gương của Bác là một trong các tiêu chí xếp loại thi đua, đánh giá cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, phụ nữ hàng tháng, năm…

Nhờ có giải pháp cụ thể đi đôi với công tác tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã xây dựng được ý thức thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác cùng chung tay thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội và gia đình.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, các cấp hội đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình làm theo lời Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Mỗi cơ sở hội đều có một cách làm, một mô hình riêng, nhưng nhìn chung đã có nhiều hiệu quả, nhất là các mô hình tiết kiệm, mang đậm chất phụ nữ. 

Có thể thấy, phong trào thực hành tiết kiệm đã đi vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng hội viên, gắn với việc giúp đỡ các hội viên nghèo, khó khăn có thêm điều kiện sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động của mình. Nếu trước đây, các chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phải đi vay vốn bên ngoài hay trông chờ vào các nguồn vốn ủy thác để phát triển kinh tế thì kể từ khi có phong trào phụ nữ tiết kiệm, các hội viên đã thành lập được quỹ Hội, giúp cho các chị em nghèo có thêm một kênh vay vốn.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, hội đã phát triển mới được 23 nhóm tiết kiệm “vốn vay thôn bản” tại xã Ngân Thủy, Kim Thủy (Lệ Thủy), Trường Sơn (Quảng Ninh) đưa tổng số nhóm tiết kiệm “vốn vay thôn bản” toàn tỉnh lên 277 nhóm/21 xã… Đến nay, toàn tỉnh có 1.323/1.323 chi hội Phụ nữ có các loại hình tiết kiệm, thu hút trên 147.000 hội viên tham gia.

Cùng với việc xây dựng các mô hình tiết kiệm, để giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tiếp tục được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh. Chị em không chỉ tích cực trong các phong trào do Hội phát động mà còn chủ động xây dựng nhiều mô hình hoạt động phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện để chị em nghèo vươn lên.

Bằng nhiều hình thức như giúp vốn, ngày công, làm nhà tình thương, tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật, Hội đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định sản xuất, tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Kết quả trong năm 2016, đã có 11.349 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Hưởng ứng phong trào thi đua mỗi chi hội có một việc làm thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nhiều chi hội trong tỉnh đã hưởng ứng tham gia tu sửa làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt mô hình “Vườn, nhà xanh-sạch-đẹp” góp phần cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, những cách làm hay, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta đã tạo nên những chuyển biến mạnh làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần làm cho việc làm theo lời Bác thực sự mang lại những ý nghĩa thiết thực và giá trị về tinh thần để cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Notice: amp_has_paired_endpoint was called incorrectly. Function called while AMP is disabled via `amp_is_enabled` filter. The service ID "paired_routing" is not recognized and cannot be retrieved. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.1.1.) in /home/qbtoday/domains/quangbinhtoday.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5777