Quảng Bình: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng trong Giáo dục và Đào tạo

0
10618

Công nghệ thông tin (CNTT) có thể nói là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đổi mới quản lý ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Chính vì vậy, Sở GD&ĐT đã nỗ lực không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

Từ năm 2009 đến nay, 100% các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc đã ứng dụng CNTT trong việc quản lý thông tin giáo dục và số hóa dữ liệu. Nhiều đơn vị triển khai có hiệu quả phần mềm trực tuyến Essm để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý học sinh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 100% trường học, cơ sở giáo dục đã ứng dụng CNTT vào công tác thống kê và thực hiện quản lý thông tin giáo dục bằng phần mềm EMIS; có địa chỉ email để trao đổi thông tin trong hoạt động công vụ. Trong đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS, đơn vị trực thuộc sở và các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố đã kết nối internet; xây dựng website riêng để phục vụ hoạt động cung cấp và công khai thông tin trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học.

Việc ứng dụng CNTT đã thực sự nâng cao chất lượng bài giảng, đảm bảo các tiết học sinh động, dễ hiểu, hấp dẫn. Nhiều giáo viên trang bị máy tính xách tay để phục vụ các giờ giảng bài điện tử. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động hơn trong giờ học. Vì vậy, đã nhanh chóng làm thay đổi cách làm việc, cách học tập, cách tư duy…
Tuy nhiên quá trình thực hiện việc ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, kinh phí đầu tư dành cho ứng dụng CNTT còn hạn chế nhất là các đơn vị phòng GD&ĐT; số lượng máy tình cũ xuống cấp, hỏng hóc khá lớn; nhân lực phụ trách trực tiếp CNTT trong các trường học còn yếu so với yêu cầu thực tế, thậm chí một số đơn vị chưa có nhân viên chuyên trách để quản lý, vận hành thiết bị CNTT…

Để khắc phục những hạn chế và phát huy những điểm mạnh, ngành GD&ĐT đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao ứng dụng CNTT như: Tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách tăng cường nguồn nhân lực CNTT; xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ về ứng dụng CNTT trong ngành từ thành phố đến các huyện, thị xã cũng như có cơ chế khen thưởng, phê bình công bằng trong việc triển khai thực hiện, không ngừng bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ cán bộ.

Đặng Hà(quangbinh.gov.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here