Triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.

0
4858

Sáng ngày 09/11, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015.

Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định là ngày 9/11 hàng năm theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, với mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần đưa Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đi vào đời sống, làm cơ sở và tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu về pháp luật.

Để Ngày pháp luật năm 2015 trên địa bàn Quảng Bình được triển khai thống nhất, đạt hiệu quả cao, Sở Tư pháp đã triển khai các hoạt động bám sát chủ đề Ngày Pháp luật năm nay là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Các nội dung của Ngày Pháp luật, Hiến pháp, pháp luật được tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề hoặc lồng ghép vào hoạt động thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… góp phần phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, hướng tới hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật và đưa việc chấp hành nghiêm túc pháp luật trở thành nét văn hóa pháp lý tốt đẹp trong xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

ĐẶNG HIỀN(qbtv.vn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here