Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

0
35


Sáng ngày 12/3, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Định, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2020; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong quý I/2021; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo quê hương đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiêm kỳ 2020-2025; hướng dẫn các cơ quan liên quan thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác khoa giáo, công tác thông tin tuyên giáo cũng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm thực hiện.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tuyên truyền về công tác đối ngoại, biển đảo và biên giới; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức “Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021″; chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, định hướng dư luận xã hội…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống; tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với những cách làm cụ thể, thiết thực; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cần cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện, đặc trưng riêng của văn hóa, con người Quảng Bình. Tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Tăng cường tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến chính sách cho cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here