Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, từng bước hiện đại

0
30


Chiều ngày 11/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 195 ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 02 ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập kinh tế vùng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, giảm dần sự chênh lệch giữa các vùng, các huyện trong tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng –  an ninh.

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 135-150 nghìn tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chiếm 80%, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước quản lý chiếm 20%. Tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện và nâng cấp mạng lưới giao thông; nghiên cứu đầu tư dự án kênh đào thoát lũ để giảm ngập lụt vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh, khu vực Phong Nha, thoát lũ từ sông Son về sông Lý Hòa, kênh đào thoát nước cho các khu vực thường xuyên ngập lụt; huy động nguồn lực tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa đã bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn hồ đập; củng cố các tuyến đê sông, đê biển; nâng cấp hạ tầng các khu neo đậu tránh trú bão; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cấp thoát nước; kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, điện khí theo hướng phát triển đồng bộ, hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; khuyến khích xây dựng và mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục – đào tạo, đầu tư hạ tầng phục vụ lĩnh vực đào tạo nghề; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để phấn đấu đưa tỉnh Quảng Bình trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục xác định kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong toàn tỉnh.

Để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần bám sát kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành để chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án, nhất là đối với hạ tầng giao thông kết nối với các khu du lịch, các khu, cụm công nghiệp và các vùng có tiềm năng phát triển kinh tế; tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, bảo đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ thống, đồng bộ; tập trung quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đầu tư công; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; các cấp, các ngành, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách liên quan để huy động vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here