Hội nghị trực tuyến đánh giá các kết quả khoa học và công nghệ

0
119


Sáng ngày 4/1/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá các kết quả khoa học và công nghệ trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Năm 2016, ngành khoa học và công nghệ đã tập trung đưa khoa học và công nghệ trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế; Tập trung cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử; Đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học công nghệ đã góp phần phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.

 Điểm cầu Quảng Bình tại hội nghị trực tuyến đánh giá các kết quả khoa học và công nghệ

 Cụ thể, hoạt động khoa học xã hội và nhân văn đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Các tiến bộ khoa học công nghệ đã đóng góp khoảng 30 đến 40% vào tăng trưởng nông nghiệp tùy theo từng lĩnh vực cụ thể; Chế tạo thành công nhiều sản phẩm, thiết bị cơ khí thay thế nhập khẩu, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị; Bước đầu làm chủ công nghệ chế tạo các loại vũ khí bộ binh, các loại súng máy, pháo cao xạ; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã bắt đầu hình thành và phát triển nhanh, tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới, kinh doanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu. Đến nay, cả nước có 36 tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao và có khoảng 250 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của khoa học công nghệ, của các nhà khoa học đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng đã nêu lên một số giải pháp đầu tư cho khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho khoa học công nghệ trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, như: Xây dựng thể chế, cơ chế quản lý thông thoáng hiệu quả, thu hút người tài, tạo môi trường thuận lợi phát triển khoa học công nghệ; Tạo ra những sản phẩm công nghệ phải đáp ứng yêu cầu của thị trường; Quản lý khoa học phải dựa trên kết quả, không dựa vào quá trình; Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực hợp tác, hội nhập quốc tế và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; Đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng lực năng lực kiến tạo, quản trị trên lĩnh vực khoa học và công nghệ…
            
 Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here