Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp

0
63


Những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của tỉnh Quảng Bình là hết sức quan trọng, có 12/21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo tiền đề cho các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 12/21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Chính quyền các cấp ở Quảng Bình tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, quan tâm chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, các chương trình, dự án, công trình trọng điểm; triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh trở lại với tinh thần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất và đời sống, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

 Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here