Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74 về công tác phòng không nhân dân

0
9


Chiều ngày 15/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Vỹ, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74 ngày 9/9/2015 của Chính phủ
về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp trong tỉnh đã thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân và các nghị định, quyết định của Chính phủ về công tác quản lý vùng trời. Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp thường xuyên được kiện toàn tổ chức, hoạt động có nền nếp. Lực lượng dân quân tự vệ phòng không, các tổ, đội chuyên môn phòng không nhân dân được tổ chức, xây dựng chặt chẽ, tạo được thế trận phòng không nhân dân rộng khắp và có trọng điểm. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được gần 2.200 tổ, đội chuyên môn phòng không nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Các cấp, các ngành chức năng cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng không nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp đã đưa nội dung phòng không nhân dân vào chương trình tập huấn, huấn luyện bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực. Lồng ghép các nội dung công tác phòng không nhân dân vào diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp tiếp tục bổ sung, kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phòng không nhân dân. Các địa phương, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, công trình phòng không nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng không nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here