Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

0
18


Sáng 8/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bảo, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021.

Năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả rõ nét. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung trọng tâm, đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền biên giới. Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể triển khai có hiệu qua các chủ trương, Nghị quyết về công tác dân vận, đã chủ động, kịp thời nắm bắt, tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nổi lên liên quan đến công tác tôn giáo; đẩy mạnh công tác vận động chức sắc, tín đồ; xây dựng lực lượng cốt cán, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở các địa bàn vùng giáo. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của Nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị với nội dung trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong hành động của các cấp ủy, hệ thống chính trị về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận các cấp trong năm 2020.  Về nhiệm vụ  trọng tâm năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với triển khai công tác dân vận; Phối hợp tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường tham mưu, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chú trọng tham mưu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Dân vận các cấp tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước về công tác dân vận; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân nhất là địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua; bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chú trọng xây dựng, nhân rộng, biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2020.

 Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here