Wednesday, December 8, 2021
No menu items!
HomeKinh tế Quảng BìnhĐài phát thanh truyền hình Quảng Bình

Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình


Chiều ngày 25/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra năm 2021. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021 là cuộc Tổng điều tra lớn với mục đích thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tổng điều tra được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ điều tra doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội. Thời gian thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin từ ngày 1/3 – 30/5/2021. Giai đoạn 2 sẽ thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 – 30/7/2021. Việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả sơ bộ tổng điều tra cấp tỉnh sẽ được thực hiện trong tháng 10 – 11/2021.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các công việc cần triển khai nhằm đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo cuộc Tổng điều tra đạt mục đích, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền và xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện. Rà soát và bổ sung kịp thời các điều kiện để đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra; đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu đúng quy trình. Ban Chỉ đạo căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quán triệt, thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2021.

 

Theo QBTV

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments