Hội nghị trực tuyến đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

0
365
Hội nghị trực tuyến đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

[ad_1]

Chiều ngày 18/3, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các bộ, ngành, địa phương nhằm đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Chính phủ, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tổng thể, nhiều bộ, ngành và địa phương đã có những mô hình, sáng kiến mới được nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, các bộ, ngành đã có khoảng 461 mô hình, sáng kiến CCHC; các tỉnh có khoảng 6.124 mô hình, sáng kiến CCHC đã được triển khai, nhân rộng. Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan. Qua đó đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, kỷ luật, kỷ cương của người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống hành chính Nhà nước, những khó khăn, vướng mắc đã được xử lý kịp thời, tạo động lực cải cách mạnh mẽ và lan tỏa trong toàn hệ thống, tạo được niềm tin cho xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 2012 đến nay, việc đổi mới công tác theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả và tác động của CCHC đã được triển khai một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Việc công bố Chỉ số CCHC trở thành một công cụ tốt trong quản lý CCHC. Việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính hàng năm đã trở thành thước đo đánh giá khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và cho ý kiến xây dựng chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của các bộ, ngành, địa phương. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC; nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh những nội dung mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện trong CCHC như: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, tài chính công, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số… nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Notice: amp_has_paired_endpoint was called incorrectly. Function called while AMP is disabled via `amp_is_enabled` filter. The service ID "paired_routing" is not recognized and cannot be retrieved. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.1.1.) in /home/qbtoday/domains/quangbinhtoday.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5777