Wednesday, April 21, 2021

Năm 2021, Quảng Bình phấn đấu xây dựng 30 mô hình HTX điển hình...

Năm 2020, mặc dù trải qua nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, nhưng nhiều mô hình kinh tế tập thể,...

Thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nhằm tạo đà cho ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai...

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khai thác vùng biển xa

Năm 2020, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, đặc biệt là tinh thần cần cù,...

Quảng Bình tiếp tục xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Nhờ triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu...

Năm 2021, phấn đấu có thêm từ 7

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 81 xã...

Nông dân xuống đồng chăm sóc lúa sau Tết

Sau những ngày đón Tết Tân Sửu 2021, ngay sau Tết, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã ra đồng...

Bảo đảm cung ứng điện đầy đủ trong dịp Tết Nguyên đán

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ các hoạt động của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán...

Cục Thuế Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình năm 2020 đạt 131,7% dự toán Trung ương giao và đạt 107% dự toán tỉnh giao...

Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/1, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng...

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 14/1, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng...

Lưu tâm